Українська
arrow_drop_uparrow_drop_down
Мова:
Ukrainian
uk
language
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Творчий конкурс (далі Конкурс) «Осяяні любов'ю. Батьківство та материнство» проводиться косметичною кампанією ТОВ «Медичне науково-виробниче об'єднання «БІОКОН», яка вже сьомий рік займається соціальною програмою «БІОКОН для здоров'я матері і дитини».

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета Конкурсу - привернути увагу суспільства до сімейних цінностей, місії батьківства і щастя материнства; звернути увагу громадян України на соціально-відповідальну програму національного товаровиробника ТОВ «МНВО «БІОКОН».

Основним завданням Конкурсу є відображення методами образотворчого мистецтва теми «БАТЬКІВСТВО ЯК МІСІЯ», ролі і місця батьків - відповідальних, самовідданих, надійних, свідомих, які віддають родині і дітям свою любов, душевну щедрість, є для дітей прикладами життєвого шляху; затвердження в свідомості і почуттях людей переконаності у важливості створення і збереження повноцінних родин, в яких панує любов і взаємоповага, розуміння народження і зростання дитини як дива, постійної турботи про дітей, їх фізичне здоров'я та інтелектуальний розвиток, необхідності спілкування та виховання дітей через позитивні приклади щасливих сімей, культуру, звичаї і традиції народу.
1.2. Конкурс проводиться на всій території України.
1.3. Організатор конкурсу - ТОВ МНВО «БІОКОН» (49054, місто Дніпро, проспект О.Поля, д. 101, офіс 114)
1.4. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Конкурсу Artclub.biokon.com, сайті Організатора на субдомені «ART-Biokon» і на відповідній сторінці в Фейсбуці.
1.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». Шляхом участі в Конкурсі Учасник добровільно передає кампанії-Організатору свої персональні дані, а також право на їх подальше використання і обробку, зберігання та видалення (з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин в сфері реклами і збору персональних даних в комерційних цілях; відносин у сфері статистики; з метою встановлення довгострокового комерційного співробітництва; рекламно-інформаційних розсилок, участі в акціях кампанії; використання в маркетингових цілях; рекламної діяльності та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних).
1.6. Учасник в момент подачі Анкети:

- дає згоду на безкоштовне використання художнього твору для участі в Конкурсі та виставковому проекті;

- автоматично, без виплати будь-якої винагороди без обмеження терміну і території використання, передає Організатору майнові права інтелектуальної власності на художній твір з метою створення альбому, публікації твору на сайті Конкурсу, інших публікацій в рамках проекту.
1.7. Своєю участю в Конкурсі Учасник гарантує:

- що він є автором представлених творів або на законних підставах має права на використання цих творів і наданням їх для участі в Конкурсі не порушує прав інтелектуальної власності на будь-які об'єкти цих прав;

- в разі порушення Учасником даних умов, наслідком якого може стати пред'явлення Організатору будь-яких претензій щодо неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності, Учасник зобов'язується компенсувати Організатору понесені у зв'язку з цим витрати і збитки.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ТА ЖУРІ КОНКУРСУ

2.1. Для підготовки і проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, склад якого затверджується Організатором.
2.2. Для визначення переможців організаційний комітет визначає склад журі, до якого входять представник Організатора Конкурсу, запрошені фахівці, мистецтвознавці і педагоги вищих мистецьких навчальних закладів.
2.3. За підсумками роботи журі складає протоколи, які підписуються головою, секретарем і членами журі Конкурсу.

III. УМОВИ КОНКУРСУ

3.1. Конкурс проводиться з 20 вересня 2019 р. до 31 березня 2020 г. Всі етапи Конкурсу проходять відповідно до календаря Конкурсу.
3.2. До участі в Конкурсі запрошуються дієздатні персони від 20 років, які є громадянами України - митці з усіх регіонів України, що мають професійну освіту і творчу біографію.
3.3. Художники, які виявляють бажання взяти участь в конкурсі, заповнюють і висилають організаційному комітету Конкурсу Анкету учасника в терміни, зазначені в календарі Конкурсу. Анкета повинна бути подана персонально потенційним Учасником. Анкети приймаються в режимі on-line через сайт Конкурсу на субдомені «ART-Біокон» і на відповідній сторінці в Фейсбуці. Заявка вважається прийнятою після отримання Учасником підтвердження електронною поштою.
3.4. До розгляду на Конкурс кожен Учасник представляє по одному твору, виконаному в різних художніх техніках - графіц
і, живописі, скульптурі, створеному як в попередні роки, так і спеціально для Конкурсу, який за змістом і жанром має відповідати заданій темі і розкривати її через авторське бачення.

3.5. У разі, коли художній твір знаходиться у власності третьої особи, Учасник повинен надати нотаріально завірений дозвіл власника на використання твору в ході Конкурсу, виставки та публікацій.
3.6. Твори, надіслані пізніше зазначеної оргкомітетом терміну, не розглядаються.
3.7. Відбір творів здійснюється в два етапи:
1 - Учасники висилають на електронну пошту Конкурсу фотографії творів для попереднього розгляду оргкомітетом з 1 січня по 1 лютого 2020 р.
2 - Учасники Конкурсу, чиї твори пройшли попередній відбір, отримують лист-запрошення і висилають твори на адресу, вказану Оргкомітетом, за свій рахунок в період з 10 по 29 лютого 2020 р.

3.8. Твори подаються в завершеному вигляді і повинні бути готовими до експонування.
3.9. До участі в Конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають умовам, визначеним цими Правилами.

IV. ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

4.1. Журі Конкурсу підводить підсумки і визначає 1, 2, 3 місця переможців в період з 1 по 10 березня 2020 р.
4.2. Переможці отримують нагороди:

за 1 місце - 50 тис. грн. (з урахуванням ПДФО та військового збору - 62 111,80 грн.)

за 2 місце - 30 тис. грн. (з урахуванням ПДФО та військового збору - 37 267,08 грн.)

за 3 місце - 20 тис. грн. (з урахуванням ПДФО та військового збору - 24 844,72 грн.)
4.3. Для отримання винагороди переможець надає Організатору копію внутрішнього паспорту громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.
4.4. Церемонія нагородження переможців Конкурсу буде відбуватися на вернісажі виставки, організованої за підсумками Конкурсу.

V. ЕКСПОНУВАННЯ, ПУБЛІКУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ТВОРІВ, НАДІСЛАНИХ НА КОНКУРС

5.1. За результатами Конкурсу готується виставка, на якій буде представлено 50 кращих творів, надісланих учасниками та оцінених журі як гідні для експонування.
5.2. Місце і час проведення виставки визначається після підбиття підсумків Конкурсу та оголошується всім учасникам.
5.3. Проведення конкурсу, підбиття підсумків, організація виставки висвітлюється в засобах масової інформації та в соціальних мережах прес-службою кампанії-організатора.
5.4. За результатами конкурсу організатори готують видання художнього альбому, в який будуть включені 100 творів, визначених журі Конкурсу.
5.5. Учасники Конкурсу, чиї твори увійшли до альбому, отримують у дарунок 1 екземпляр альбому.
5.6. Твір, який отримує нагороду за 1 місце, передається у власність Організатора конкурсу, про що з Учасником укладається додаткова угода.
5.7. Твори, надіслані на Конкурс, не рецензуються і повертаються авторам.

VI. ІНШІ УМОВИ КОНКУРСУ

6.1. Організатор має право в односторонньому порядку доповнити або змінити дані Правила. Повідомлення про доповнення або зміни Правил розміщується на офіційному сайті Конкурсу.
6.2. Своєю участю в Конкурсі всі Учасники підтверджують ознайомлення і згоду з усіма умовами, викладеними в цих Правилах, а також зобов'язуються виконувати дані Правила.
6.3. У разі, коли переможець Конкурсу з
будь-яких причин не може з'явитися в зазначене Організатором час та узгоджене місце для отримання винагороди, Організатор залишає за собою право вручити винагороду іншому Учаснику Конкурсу, який є наступним у списку, при цьому Учасники Конкурсу не мають права пред'являти претензії до Організаторів з цього приводу.

6.4. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних Правил і / або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
6.5. Організатор і залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідконтрольні з боку Організатора та третіх осіб обставини.